Over deze keuzehulp

De BPH keuzehulp is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Urologie en ZorgKeuzeLab. Ook zijn patiënten nauw betrokken bij de tot standkoming.

Voor wie is de keuzehulp?

De BPH keuzehulp is voor mannen met LUTS / BPH klachten. De keuzehulp ondersteunt bij de keuzes:
  • Afwachten of starten met medicatie
  • Veranderen/doorgaan met medicatie of een operatie

Medische inhoud

De medische inhoud van de keuzehulp is gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis en de Nederlandse richtlijn voor mannelijke LUTS/BPH, opgesteld door de NVU.
De inhoud wordt continu up-to-date gehouden.
Referenties
Diagnostiek en behandeling van LUTS/BPH. Nederlandse Vereniging voor Urologie 2006; Beschikbaar via: www.nvu.nl.

Oelke, M., Bachmann, A., Descazeaud, A., Emberton, M., Gravas, S., Michel, M. C., ... & de la Rosette, J. J. (2013). EAU guidelines on the treatment and follow-up of non-neurogenicmale lower urinary tract symptoms including benign prostatic obstruction. European urology, 64(1), 118-140.

Brown CT, Yap T, Cromwell DA, et al. Self management for men with lower urinary tract symptoms: a randomised controlled trial. BMJ 2007;334:25.

Yap TL, Brown C, Cromwell DA, van der Meulen J, Emberton M. The impact of selfmanagement of lower urinary tract symptoms on frequency-volume chart measures. BJU Int
2009;104:1104–8.

Oelke M, Burger M, CastroDiaz D, ChartierKastler E, Cidre MAJ, McNicholas T, et al. Diagnosis and medical treatment of lower urinary tract symptoms in adult men: applying
specialist guidelines in clinical practice. BJU Int 2012;110(5):710-718.

Burnett AL, Wein AJ. Benign prostatic hyperplasia in primary care: what you need to know. J Urol 2006 Mar;175(3 Pt 2):S19-24.

Brown CT, Emberton M. Could self-management challenge pharmacotherapy as a long-term treatment for uncomplicated lower urinary tract symptoms? Curr Opin Urol 2004;14(1):7-12.

Hao N, Tian Y, Liu W, Wazir R, Wang J, Liu L, et al. Antimuscarinics and α-blockers or α-blockers Monotherapy on Lower Urinary Tract Symptoms–A Meta-analysis. Urology 2013.
Laatste update
14 december 2018

Ontwikkeling, onderzoek en implementatie

De keuzehulp is goedgekeurd door de NVU en de patiëntenvereniging Bekkenbodem4all.
Stichting Bekkenbodem4All
De BPH keuzehulp is een initiatief van de NVU en ontwikkeld door ZorgKeuzeLab in samenwerking met een team van urologen en een expert- en patiëntpanel. Daarnaast hebben urologen en patiënten(vertegenwoordigers) meegewerkt aan het behoeften- en gebruikersonderzoek van de keuzehulp.
Nederlandse Vereniging voor Urologie ZorgKeuzeLab

Verantwoordelijken medische inhoud

Dr. Romy Lamers
Dr. Romy Lamers
Uroloog
Máxima Medisch Centrum
Dr. Isabel de Angst
Dr. Isabel de Angst
AIOS
Erasmus Medisch Centrum
Dr. H.H.E. van Melick
Dr. H.H.E. van Melick
Uroloog
St. Antonius Ziekenhuis
J.S. de Beij
J.S. de Beij
Uroloog
Albert Schweitzer Ziekenhuis
Dr. F.M.J. Martens
Dr. F.M.J. Martens
Uroloog
Radboudumc

Financiering

Ontwikkeling van de keuzehulp werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Daarnaast draagt ZorgKeuzeLab financieel bij aan de ontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek en implementatie van de keuzehulp.

De NVU en ZorgKeuzeLab streven breed gebruik van de BPH keuzehulp na. Dat er een keuzehulp is, betekent niet dat deze ook gebruikt wordt. Implementatie is cruciaal. Bij voorkeur als onderdeel van het zorgtraject. Zo wordt het mogelijk gemaakt dat de patiënt op het juiste moment de juiste informatie ontvangt, én dat er tijd en ruimte is voor arts en patiënt om gezamenlijk de optimale behandelkeuze te maken.

Voor implementatieondersteuning bij ziekenhuizen en het up-to-date houden van de keuzehulp vragen we ziekenhuizen om een bijdrage via een abonnement. Zo borgen we de kwaliteit en continuiteit van de keuzehulp.

De keuzehulp is openbaar toegankelijk voor patiënten die de keuzehulp niet via hun ziekenhuis ontvangen.

Privacy

ZorgKeuzeLab vindt het belangrijk dat uw privacy geborgd is bij het gebruik van de keuzehulp. Bekijk hier hoe dat geregeld is.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.